หน่วยงาน Used Business

อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด มีหน้าที่ในการบริหารจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักมือสองที่ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด รวมไปถึงเครื่องจักรหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านธุรกิจ ของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป  อ่านเพิ่มเติม

บริการจัดหาไฟแนนซ์

มีบริการจัดหาไฟแนนซ์เพื่อให้การสนับสนุนการเงินกับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรมือสองกับทาง บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง อาทิ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยเครดิต, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน),  บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด รวมไปถึง การขอสินเชื่อกับทาง บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด  อ่านเพิ่มเติม

สินค้าเครื่องจักรกลหนักมือสอง

available 6 cars